Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

 W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” zostały zorganizowane i rozstrzygnięte dwa konkursy plastyczne skierowane do uczniów klas I-VII szkoły podstawowej.

Konkurs „Jestem bezpieczny na drodze” zaadresowany został do dzieci kl. I-III. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej promującej bezpieczne poruszanie się po drogach, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności. Uczestnikami konkursu na plakat pod hasłem „Jestem widoczny, noszę odblaski” byli uczniowie klas IV-VII. Celem konkursów było przede wszystkim promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie konieczności noszenia elementów odblaskowych.

Jury dokonując oceny prac zwracało uwagę m.in. na twórczy sposób wypowiedzi, pomysłowość oraz czytelność i estetykę pracy.

W kategorii dzieci młodszych laureatami zostali:

miejsce I – Oliwia Starzec (kl. I),

miejsce II – Milena Smoleń (kl. I),

miejsce III – Karol Starzec (kl. III),

Aleksandra Kozioł – wyróżnienie,

Bartłomiej Garncarz – wyróżnienie.

W kategorii klas dzieci starszych poszczególne miejsca zajęli:

miejsce I – Oliwia Białas i Martyna Kaczor (kl. IV, praca zespołowa),

miejsce II -Amelia Kumórek (kl. IV),

miejsce III – Ewelina Chochorowska i Patrycja Kajpust (kl. VII, praca zespołowa),

Karolina Garncarz – wyróżnienie.

Laureaci otrzymali od organizatora atrakcyjne nagrody, a uczestnicy konkursów okolicznościowe dyplomy. Zdobywcom nagród – gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.