Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

W ramach Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża” klasa III Szkoły Podstawowej wzięła udział w warsztatach  „Polski superbohater – Marszałek Józef Piłsudski i jego tajemnice”. Gościliśmy w Gminnej Bibliotece w Starych Żukowicach. Warsztaty poprowadziła pani Anna Sowa.

W 2018 roku Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony 23 kwietnia, zbiega się z 100-letnią rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 151 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego, stąd tematyka warsztatów, podczas których uczestnicy mogli zapoznać się z postacią marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest niezwykłym przykładem postawy patriotycznej. 

Celem warsztatów było budowanie poczucia, jak ważnym wydarzeniem dla przyszłości Polski było odzyskanie niepodległości, pogłębianie wiedzy z zakresu historii Polski, rozwijanie samodzielności i twórczego podejścia do edukacji historycznej oraz zapoznanie z biografią Marszałka Józefa Piłsudskiego. Scenariusz zajęć przygotowany został specjalnie na obchody Małopolskich Dni Książki przez dr Wandę Matras-Mastalerz, pracownika Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie.

W czasie spotkania uczniowie wykonali z bibuły róże, jeden z symboli Małopolskich Dni Książki.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.