Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

27 września 2018 roku trzydziestoosobowa grupa uczniów naszej szkoły, wzięła udział w rajdzie zatytułowanym „Szlakami żołnierzy września”. Nasze wędrowanie rozpoczęliśmy na cmentarzu komunalnym w Krzyżu, gdzie spoczywa wielu zasłużonych Polaków.

Na cmentarzu w Krzyżu znajdują się trzy kwatery wojenne :
Kwatera Żołnierzy Polskich poległych w latach 1939 - 1945. Pochowanych jest w niej około 99 żołnierzy. Założona została w 1939 r. W roku 1951 inż. Marian Skoczek zaprojektował pomnik poległym żołnierzom polskim. Wykonany z betonu i piaskowca pińczowskiego, w kształcie prostokątnego pomnika, pośrodku którego na szczycie umieszczono kamiennego orła. Obecnie znajduje się tam orzeł żeliwny. Przed pomnikiem znajduje się mogiła zbiorowa żołnierzy poległych w czasie kampanii wrześniowej oraz pojedyncze mogiły oznakowane tabliczkami z nazwiskami poległych.

Kwatera Żołnierzy Radzieckich poległych w 1945 r. oraz zmarłych w obozie jenieckim przy ul. Dzierżyńskiego ( obecna Mościckiego). Została założona w 1946 r. przez komitet, w skład którego weszli obywatele miasta Tarnowa , przedstawiciele PPS i wojskowi radzieccy. Pochowano w niej 366 żołnierzy.

Kwatera NN - nieznanych osób cywilnych pochowanych w mogile zbiorowej. Kwatera założona została w 1939 r. po wybuchu bomby na tarnowskim dworcu kolejowym. Ofiary tego wybuchu, 22 osoby, pochowane zostały na cmentarzu w Krzyżu.

Następne pochówki, to ofiary z czasów okupacji hitlerowskiej z lat 1939 - 1944. Pogrzebani tu zostali ludzie zamordowani w tarnowskim więzieniu, zamęczeni w katowni gestapo przy ul. Urszulańskiej, zastrzeleni podczas ucieczek i znajdowani na ulicach miasta. Ogółem w kwaterze tej pochowanych zostało ok. 359 ofiar.

Po opuszczeniu cmentarza udaliśmy się w kierunku kościoła p.w. Św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej. Tam dłuższą chwilę spędziliśmy w Kaplicy Pamięci Ofiar Obozów Koncentracyjnych.

Kolejnym punktem rajdu był cmentarz żydowski. Cmentarz został założony około 1583 roku. Jest to jeden z najstarszych cmentarzy w południowej Polsce. Przy Pomniku Pomordowanych Żydów wysłuchaliśmy opowieści naszego przewodnika na temat historii Żydów tarnowskich w czasie II wojny światowej.

Pomnik I Transportu Więźniów do KL Auschwitz był przedostatnim punktem naszej wędrówki. Pomnik wzniesiony został na miejscu, z którego hitlerowscy w dniu 14 czerwca 1940 r. wyprowadzili grupę 728 osób, Polaków z Tarnowa i okolic, do pierwszego transportu do obozu zagłady KL Auschwitz.

Na Pl. Ofiar Stalinizmu, przy ul. Lwowskiej zakończyliśmy nasze wędrowanie po Tarnowie. Uczestnicy rajdu uczcili minutą ciszy wszystkich poległych za ojczyznę, zapalili znicze i złożyli je przed pomnikiem. Organizatorzy zadbali o to, aby wszyscy otrzymali drobne nagrody rzeczowe za udział w rajdzie oraz pamiątkowe dyplomy.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.