Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Image00007

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę utworzenia przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty. To dzień, w którym w sposób szczególny dziękujemy nauczycielom za ich codzienną pracę.

W tym roku gminne obchody tego wyjątkowego święta miały miejsce 12 października w Starych Żukowicach. Mieliśmy więc okazję razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Śmignie być współorganizatorami tego wydarzenia. Całą uroczystość rozpoczęło uroczyste odśpiewanie hymnu, następnie Dyrektor Zbigniew Kuta przywitał zaproszonych gości zgromadzonych w budynku Szkoły Podstawowej. Imprezę prowadzili przedstawiciele uczniów oraz Edward Kędzierski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Przemówienie wygłosił m. in. wójt gminy,  Arkadiusz Mikuła, który podkreślił wartość edukacji w życiu każdego człowieka i trud nauczycieli wkładany w jej uzyskanie. Głos zabrała też wizytator Kuratorium Oświaty, Delegatura w Tarnowie, Pani Teresa Szydłowska, która odczytała przygotowany na tę okoliczność list Kuratora Oświaty.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach pod kierunkiem nauczycieli. Występ przybrał formę koncertu życzeń skierowanego pod adresem nauczycieli poszczególnych przedmiotów i pracowników obsługi. Uczniowie zaprezentowali całą gamę talentów. Można było zobaczyć występ baletowy, taneczny, wokalny, instrumentalny czy recytatorski. Następnie uczniowie wszystkim zaproszonym gościom złożyli i wyśpiewali najserdeczniejsze życzenia. Ostatnim punktem programu był recital w wykonaniu Piotra Kity.

Wszyscy wiemy jak ważna jest praca nauczyciela – przewodnika młodych ludzi, którzy, siedząc naprzeciwko niego w ławkach, całkowicie mu zawierzają. Wiadomo bowiem, że to zawód, którego orientacja przebiega bezpośrednio ku osobie drugiego człowieka. Kształtuje sferą osobowości, duchowości, intelektu, emocji, czyli to, co jest najistotniejszym składnikiem człowieczeństwa i owocuje najczęściej dopiero w przyszłości. Na zakończenie warto przytoczyć słowa Adam Mickiewicza, który tak oto uzasadniał znaczenie pracy nad duchowym wymiarem człowieczeństwa: “W duszy waszej jest ziarno przyszłych praw i miar przyszłych granic. O ile rozszerzycie i polepszycie dusze wasze, o tyle polepszycie prawa i powiększycie granice wasze.”                                                                     A.G.

Więcej zdjęć w gminnej relacji z tego wydarzenia.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.