Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

z okazji ogłoszenia Roku 2019 -

Międzynarodowym Rokiem

Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych

6W tym roku obchodzimy 150 lat istnienia układu okresowego pierwiastków chemicznych. Za twórcę pierwszego okresowego układu pierwiastków chemicznych uważa się Rosjanina Dmitrija Mendelejewa. Uczony ten ułożył pierwiastki w tabelę na podstawie ich masy atomowej. W roku 1869 opublikował pierwszy układ okresowy, w którym zebrane było ponad 90 pierwiastków.

Układ okresowy pierwiastków chemicznych jest czymś więcej niż tylko katalogiem wszystkich znanych pierwiastków we wszechświecie. Stanowi on ważne okno na wszechświat, pomagające ujrzeć go w pełnym wymiarze i zrozumieć sposób jego funkcjonowania. Jednym z dowodów ponadczasowej aktualności odkrycia Mendelejewa, jest otrzymanie na początku XXI wieku czterech nowych super ciężkich pierwiastków Układu Okresowego o liczbach atomowych: 113 (Nihonium), 115 (Moskovium), 117 (Tennesin) i 118 (Organesson), co stało się możliwe dzięki międzynarodowej współpracy zespołów badawczych z kilku krajów.

 

W naszej szkole w ramach obchodu tak ważnej rocznicy istnienia Tablicy Mendelejewa, obecnej w każdej książce do chemii i w pracowni chemicznej odbył się dwuetapowy konkurs szkolny – dotyczący wiedzy, a także talentu artystycznego pt. „Mistrz Pierwiastków”. Uczniowie, mieli okazje nie tylko sprawdzić swoją wiedze na temat pierwiastków chemicznych i budowy układu okresowego, ale także stworzyć makiety układu okresowego pierwiastków chemicznych wykorzystując swoją kreatywność.

Efekty pracy uczniów można podziwiać w galerii.

Gratulujemy pomysłowości i wiedzy.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.