Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

1Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach systematycznie wzbogacają swoją wiedzę ekologiczną. W szczególny sposób kształtują postawę proekologiczną ukierunkowaną na selektywną zbiórkę, odzysk i recykling odpadów. Kreatywnym sposobem zgłębiania tajników ekologii przez uczniów jest udział w konkursach o tematyce ekologicznej.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy VI utworzyli ekozespół pod nazwą Ekofascynaci, który pod kierunkiem nauczycielki Grażyny Armatys zgłosił swój udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Mistrz Recyklingu Maks Porządkuje Odpady”.

Zadaniem uczniów był udział w warsztatach ekologicznych, rozgrywkach gry ekologicznej w systemie Flesh, wypełnienie testu wiedzy oraz udzielenie odpowiedzi na 5 pytań otwartych w formie m.in. prac plastycznych, prac technicznych, prezentacji, filmu itp.

W dniu 9 maja 2019 roku zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu. Organizator konkursu, którym jest Fundacja Chlorofil w Warszawie, podał, że nad odpowiedziami konkursowymi pracowało 2500 uczestników konkursu, którzy pracowali w 324 ekozespołach w całej Polsce.

Ekofascynaci, czyli uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach zdobyli PIERWSZE miejsce.

Jury konkursowe uzasadniło następująco podjętą decyzję:

„I miejsce dla Ekozespółu Ekofascynaci ze Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach, 33-151 Stare Żukowice; 132, woj. małopolskie, za :

- bardzo wysoki poziom merytoryczny makiety 3D Garbage Path – z zagrożeniami czyhającymi pod powierzchnią wody,

- Wielką Stopę 3R,

- znakomity film o roli magnezu dla zdrowia oraz dla współczesnej techniki, zrealizowany w dwóch różnych sytuacjach: w gabinecie lekarskim i w pracowni chemicznej,

- animację na temat recyclingu w programie Pivot – pokazującą jak złożony jest proces recyklingu i jak wiele w nim techniki i technologii.”

Więcej informacji można przeczytać na stronie organizatora konkursu www.chlorofil.com.pl

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.