Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Przewodniczacy: Jakub Kuta, kl. VIII

Z-ca: Konrad Nowicki, Kl. IIIg

Skarbnik: Martyna Wiatr: kl.VIII

Sekretarz: Joanna Kurek, kl. IIIg

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.