Przewodniczacy: Jakub Kuta, kl. VIII

Z-ca: Konrad Nowicki, Kl. IIIg

Skarbnik: Martyna Wiatr: kl.VIII

Sekretarz: Joanna Kurek, kl. IIIg