Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

                 W dniu 19 czerwca 2006 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość, podczas której po raz pierwszy zostały wręczone legitymacje członkom Szkolnego Koła Caritas. W obecności dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, uczniów i nauczycieli aktu tego dokonał ks. dr  Leszek Rojowski, wicedyrektor diecezjalnej Caritas, inaugurując tym samym działalność Koła.

            Głównym celem Szkolnych Kół Caritas jest podejmowanie działalności charytatywnej, opiekuńczej i wychowawczej w myśl idei przyświecającej Caritas.  Współpracując z opiekunem Koła decydują o priorytetach i formach działalności charytatywnej, które zależą m. in. od możliwości oraz potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Członkowie Koła biorą udział w akcjach charytatywnych na rzecz osób starszych i potrzebujących pomocy, a także zbierają fundusze na cele dobroczynne. Angażując się na rzecz drugiego człowieka, młodzi wolontariusze uczą się nawiązywać więzi emocjonalnej i rozwijać umiejętność komunikacji z drugim człowiekiem. Dzieci i młodzież należąca do SKC uczy się obowiązkowości oraz planowania czasu, którym dysponują.

            Rokrocznie członkowie Koła działającego przy Zespole Szkół w Starych Żukowicach aktywnie włączają się w przygotowanie rozważań i prowadzenie modlitwy różańcowej. Angażują się w zbiórkę darów dla Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju. W akcji pod hasłem „Paczka mikołajkowa dla polskich dzieci na Ukrainie” zbierają  dla swoich rówieśników m. in. słodycze, przybory szkolne, żywność długoterminową, środki opatrunkowe, pampersy, pościel i środki czystości. Przed świętami Bożego Narodzenia roznoszą paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii. 

            Okolicznościowe akcje, które rokrocznie podejmuje i współorganizuje SKC to między innymi: apele i akademie upamiętniające postać św. Jana Pawła II, udział w konkursach o tematyce religijnej, przygotowywanie gazetek ściennych dotyczących roku liturgicznego, udział  w pielgrzymce do wybranych sanktuariów Diecezji Tarnowskiej, przygotowanie oprawy liturgicznej podczas Mszy św. odprawianych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej.

            W okresie Wielkiego Postu SKC aktywnie włącza się w akcję charytatywną  pod hasłem „Jałmużna Wielkopostna”, której celem jest zwrócenie uwagi na kondycję i potrzeby osób chorych i starszych oraz konkretną pomoc na ich rzecz. Akcja ta jest szczególnie promowana przez Szkolne Koła Caritas, ucząc dzieci i młodzież odmawiania sobie słodyczy i innych drobnych przyjemności, by zebrane przez to oszczędności przeznaczyć na konkretną pomoc potrzebującym.

            Wszystkim członkom Szkolnego Koła Caritas dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, a chętnych zapraszamy do aktywnego włączania się w kolejne akcje i przedsięwzięcia.

            Opiekun SKC - Ryszard Jachym 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.