Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Uczniowie klas I-III Zespołu Szkół w Starych Żukowicach od listopada 2016r. brali udział w projekcie „Wszystkie Kolory Świata” organizowanym przez UNICEF. Po zapoznaniu uczniów z projektem, otrzymali oni za zadanie wybranie sobie dowolnego kraju na świecie i zebrania jak największej liczby informacji o jego mieszkańcach – popularnych imionach, strojach regionalnych, zwyczajach, kulturze. Wiedza na temat wybranego kraju została wykorzystana do przygotowania laleczki, która była odpowiednikiem ich rówieśnika z tego kraju. Dzieci przygotowały specjalne, charytatywne laleczki będące symbolem pomocy, jakiej chciały udzielić swoim rówieśnikom z Angoli, gdzie maluchy umierają z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać.

 

Wszystkie kolory świata” to globalna akcja UNICEF, która już po raz czwarty jest realizowana w polskich szkołach. Jej celem jest wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. W ramach akcji uczniowie zaprojektowali i uszyli szmaciane laleczki. Każda z nich miała nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po zakończeniu pracy, w szkole odbyła się wystawa laleczek. Podczas „Spotkania Pokoleń” dzieci zaprosiły rodziców, dziadków i społeczność lokalną, aby wybrali swoją laleczkę, zaopiekowali się nią, a jednocześnie uratowali życie dziecku w Afryce, przekazując na ten cel darowiznę. W tym roku pomoc polskich uczniów została skierowana do Angoli, gdzie każdego dnia dzieciom zagrażają takie choroby jak cholera, odra, polio, gruźlica czy żółta febra. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

Poprzez udział naszej szkoły w akcji UNICEF, chcieliśmy uświadomić dzieciom, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka.

Przeprowadzona w naszej szkole akcja „Wszystkie Kolory Świata” cieszyła się zainteresowaniem ze strony uczniów klas I-III, rodziców i dziadków. W akcji uczestniczyło 17 uczniów, którzy otrzymali dyplomy uznania za wsparcie udzielone swoim rówieśnikom z Afryki. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej udało się pozyskać 340 złotych na ratowanie życia dzieci w Angoli. Zebrane fundusze umożliwią zaszczepienie dzieci z jednej afrykańskiej wioski.

Wszystkie Kolory Świata” są częścią kampanii UNICEF „Uratuj dziecko w Afryce”.

Koordynator akcji:

Alicja Bator

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.