Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

W ramach realizacji treści podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem uczniowie klas I - III byli na wycieczce w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Na wycieczce został zaprezentowany sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej. Oglądaliśmy różnorodne wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów. Dzieci mogły usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm strażacki, spróbować potrzymać wąż strażacki. W formie pogadanki i prezentacji multimedialnej dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Uczniowie mieli możliwośc sprawdzenia swojej wiedzy z zakresy profilaktyki przeciwpożarowej w "Bezpiecznym domu" oraz zwiedzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112.

Celem wycieczki było opanowanie przez dzieci niezbędnych  umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej. Taka wiedza i umiejętności powinny być nabywane przez dzieci już w wieku wczesnoszkolnym.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.