Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Firma BARDpobrane Sponsorem  Mikołajkowego Turnieju Szachowego

6 grudnia w Naszej Szkole odbył się Mikołajkowy Turniej Szachowy, Sponsorem Nagród była Hurtownia Gier BARD.

Nasza Szkoła od 2 lat realizuje  OGÓLNOPOLSKI PROJEKT POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO: „Edukacja przez szachy w szkole”. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów. Nauka gry w szachy dostarcza naszym uczniom rozrywki i zabawy. Rozwijają również pamięć i uwagę. Uczą się cierpliwości oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji.

Czytaj więcej...

W bieżącym roku uczniowie Zespołu Szkół uczestniczą w cyklu „Koncertów edukacyjnych”, podczas których szeroki zakres tematyki, bogaty repertuar i kreatywne podejście animatorów muzycznych pozwalają doświadczyć wielu estetycznych przeżyć wynikających z obcowania z muzyką na żywo. Spotkania dla dzieci i młodzieży mają za zadanie uczyć świadomego odbioru muzyki, pokazywać twórczość różnych kultur, epok oraz przybliżać sylwetki znanych kompozytorów. Podczas koncertów muzyka przeplata się ze słowem prelegenta, który w ciekawy sposób wprowadza uczniów w świat sztuki. Spotkania mają charakter edukacyjno-wychowawczy. Koncerty są dla młodych ludzi szansą na poznanie profesjonalnych artystów, którzy pragną dzielić się swoją wiedzą, entuzjazmem i pasją do muzyki, co sprawia, że młody słuchacz rozumie, docenia i szanuję pracę artysty.

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze informuje, iż realizuje rządowy program „ Program państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.           

Od miesiąca grudnia 2016 r. pracownicy socjalni, rozpoczęli przyjmowanie wniosków, o objęcie dożywianiem dzieci w przedszkolu i szkole na nowy 2017 rok.  

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba itp.).

Osoby spełniające kryteria i zainteresowane zgłoszeniem dzieci do dożywiania prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze, pok. 12 a, w godzinach pracy Ośrodka celem pobrania i złożenia stosownych druków.

Istnieje możliwość pobrania druków ze strony internetowej- informacja poniżej.

Wniosek o dożywianie

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o nieuzyskiwaniu jednorazowego dochodu

Oświadczenie strony pod odpowiedzialnością karną 

Osoby składające wniosek winny przedłożyć komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej
  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego;
  • nakaz płatniczy za 2016 r. od osób będących posiadaczami gruntów;
  • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2016 r.
  •  inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.

 

Szanowni Państwo!

W Polsce Mikołajki obchodzone są tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Mikołaj był uważany za świętego, który udziela pomocy w każdej potrzebie.

Uczniowie i grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Starych Żukowicach, biorąc przykład z patrona dzieci – św. Mikołaja, chce pomóc choremu na glejaka Jarkowi. Potrzeby finansowe na leczenie tego chłopca są bardzo duże.

6 grudnia w naszej szkole w Starych Żukowicach przeprowadzimy Loterię Fantową, której dochód w całości przekażemy choremu koledze.

Byłoby pięknym móc liczyć na pomoc każdego z naszych sąsiadów, stąd wolontariusze Szkolnego Koła PCK ze Starych Żukowic chcą prosić o pomoc mieszkańców Starych Żukowic. Każdemu, kto chciałby przekazać przedmioty na rzecz loterii - bardzo DZIĘKUJEMY.

Co można przekazać? Każda nowa, nieużywana rzecz np. książka, gra planszowa, artykuły szkolne, artykuły dekoracyjne, kubek, drobne rzeczy AGD i inne. Wiele nietrafionych prezentów zalega nasze półki. One teraz mogą pomóc choremu chłopcu.

Jak i do kiedy? Zbieranie fantów trwa do końca listopada 2016r. Można je dostarczyć w dogodny dla każdego sposób, tzn.:

  • Osobiście przynieść do sekretariatu szkoły w Starych Żukowicach

  • Zadzwonić do szkoły, a wolontariusz SK PCK podejdzie i odbierze od państwa darowane przedmioty

  • przekazać wolontariuszom SK PCK, którzy w dniach 26-27 listopada 2016r. zapukają do państwa

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY GEST SERCA