Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „ Przyszły Przedsiębiorca
z gminy Lisia Góra” organizowanym przez Urząd Gminy w Lisiej Górze i współfinansowanym przez Narodowy Bank Polski.

Projekt rozpoczął się w lipcu 2017 roku i zakończy się w lutym 2018 roku, przeznaczony jest dla uczniów klasy siódmej oraz klas gimnazjalnych. Opiekę nad jego realizacją w naszej szkole sprawują panie: Grażyna Armatys i Kinga Miłoś.

Celem tego programu jest edukacja ekonomiczna młodzieży, a w szczególności rozwijanie postaw i zachowań przedsiębiorczych.

Projekt składa się z kilku etapów.

Pierwszym z nich była wycieczka zawodoznawcza  do jednej z firm działających na terenie gminy Lisia Góra. Uczniowie naszej szkoły zapoznali się z działalnością firmy ROLESKI Ranch. Obecnie zajmują się opracowaniem reportażu o tej firmie. Najlepsze reportaże wyłonione przez szkolna komisję wezmą udział w konkursie gminnym. Autorzy najlepszego reportażu otrzymają cenne nagrody.

W kolejnych etapach projektu będą odbywać się zajęcia dydaktyczne w szkole oraz zajęcia wyjazdowe do NBP w Krakowie. Uczestnicy projektu wezmą ponadto udział w dwóch konkursach: „Moje e-portfolio” i „Biznesplan mojej firmy”.

Więcej szczegółów o projekcie  na stronie: http://lisiagora.pl/przyszly-przedsiebiorca-gminy-lisia-gora-2/ 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.