Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w  rocznicę utworzenia przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty. To dzień, w którym w sposób szczególny dziękujemy nauczycielom za ich codzienną pracę.

W tym roku  obchody tego wyjątkowego święta w naszej szkole miały miejsce 16 października. Podczas uroczystości przemówienie wygłosił Dyrektor, który podkreślił wartość edukacji w życiu każdego człowieka. W części początkowej odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Pierwszaki były znakomicie przygotowane do uroczystości i przed oficjalnym pasowaniem przedstawiły program artystyczny. Przedstawieniu, jakie zostało przygotowane z tej okazji, towarzyszyły ogromne emocje. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Największe emocje wzbudziło jednak pasowanie na ucznia przez Dyrektora Szkoły – Pana Zbigniewa Kutę.

 

Nic dziwnego, przecież słowa ślubowania na zawsze pozostaną w dziecięcych sercach…

 Następnie  wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej  pod kierunkiem nauczycieli. Występ rozpoczął pokaz mody dla nauczycieli w wykonaniu uczniów Gimnazjum. Następnie na scenie pojawili się uczniowie, którzy zaprezentowali humorystyczne  scenki  z  życia szkoły, a po tym wszystkim z złożyli i wyśpiewali najserdeczniejsze życzenia kierowane do wszystkich pracowników szkoły.

Wszyscy wiemy jak ważna jest praca nauczyciela – przewodnika młodych ludzi, którzy, siedząc naprzeciwko niego w ławkach, całkowicie mu zawierzają. Wiadomo bowiem, że to zawód, którego orientacja przebiega bezpośrednio ku osobie drugiego człowieka. Kształtuje sferą osobowości, duchowości, intelektu, emocji, czyli to, co jest najistotniejszym składnikiem człowieczeństwa i owocuje najczęściej dopiero w przyszłości. Na zakończenie warto przytoczyć słowa Adam Mickiewicza, który tak oto uzasadniał znaczenie pracy nad duchowym wymiarem człowieczeństwa: “W duszy waszej jest ziarno przyszłych praw i miar przyszłych granic. O ile rozszerzycie i polepszycie dusze wasze, o tyle polepszycie prawa  i powiększycie granice wasze.”

Agata Garbowska

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.