Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

W dniu 9 października 2017 r. funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przybył do naszej szkoły w ramach akcji pt. „Bezpieczna droga dla seniora”.

Spotkanie z uczniami klas II - III miało na celu przypomnienie najważniejszych zasad dotyczących poruszania się po drogach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Policjant obdarował dzieci odblaskowymi opaskami na rękę, które - po własnoręcznym podpisaniu przez dziecko – mieli wręczyć w domu swoim babciom i dziadkom.

 

Prowadzący pogadankę chciał uwrażliwić młodych ludzi na bezpieczeństwo seniorów, a tym samym zwrócić uwagę całych rodzin na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób starszych poruszających się po drogach, które często mają problemy zdrowotne wynikające z podeszłego wieku takie jak: obniżony refleks, zaburzenia wzroku i słuchu, problemy z oceną odległości.

Analiza wypadków zaistniałych na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wykazała, że seniorzy stanowią 1/3 ofiar wypadków, przy czym w kategorii osób pieszych, które zginęły wskutek odniesionych obrażeń ciała osoby w wieku ponad 60 lat stanowią połowę ofiar. Wnioski sporządzone na podstawie badanych przypadków potwierdzają, że wypadku można było uniknąć, gdyby pieszy posiadał element odblaskowy.

Mamy nadzieję, że opaski trafiły do adresatów i zapewniają bezpieczne poruszanie się osób starszych drogami po zmroku.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.