We wrześniu 2017 r. szkoła podstawowa w Starych Żukowicach przystąpiła do 8. edycji konkursu pt. „Odblaskowa szkoła”. Jego celem było m.in. zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych oraz wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Koordynator projektu przy współpracy z dyrekcją szkoły i wychowawcami klas podjęli szereg działań, które miały na celu zwiększyć bezpieczeństwo uczniów.

 

6 października 2017 r. uczniowie kl. I naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji sieci PSB Mrówka – „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. Akcja zorganizowana była przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Tarnowie.

Maskotka „Mrówka” spotkała się z uczniami naszej szkoły, aby uświadomić im jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i właściwe zachowanie na drodze. W trakcie zajęć uczniowie poznali podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza przy przechodzeniu przez jezdnię oraz poznali zasady bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, odpowiadali na zadawane pytania i dzielili się swoim doświadczeniem.

Prezentem dla dzieci były kamizelki odblaskowe wręczone przez przedstawicieli policji uczestnikom spotkania. Obdarowani z radością zapewnili, że będą z nich korzystać zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

W dniu 9 października 2017 r. funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przybył do naszej szkoły w ramach akcji pt. „Bezpieczna droga dla seniora”.

Spotkanie z uczniami klas II-III miało na celu przypomnienie najważniejszych zasad dotyczących poruszania się po drogach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Policjant obdarował dzieci odblaskowymi opaskami na rękę, które - po własnoręcznym podpisaniu przez dziecko – mieli wręczyć w domu swoim babciom i dziadkom.

Prowadzący pogadankę chciał uwrażliwić młodych ludzi na bezpieczeństwo seniorów, a tym samym zwrócić uwagę całych rodzin na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób starszych poruszających się po drogach, które często mają problemy zdrowotne wynikające z podeszłego wieku takie jak: obniżony refleks, zaburzenia wzroku i słuchu, problemy z oceną odległości.

19 października 2017 r. w ramach akcji „Odblaskowa szkoła” uczniowie klas I-VII wraz z wychowawcami wyposażeni w kamizelki i inne elementy odblaskowe oraz znaki drogowe, udali się na spacer ulicami naszej miejscowości, kierując swoje kroki w stronę kościoła parafialnego.

Wspólny pochód miał na celu utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zwrócenie uwagi użytkownikom dróg, jak ważnym elementem ubioru są elementy odblaskowe. Nasza akcja wzbudziła ogromne zainteresowanie i zachwyt nie tylko napotykanych na drodze przechodniów. Przejeżdżający kierowcy pojazdów, a także mieszkańcy miejscowości z zainteresowaniem spoglądali w kierunku barwnego i głośnego korowodu, gdyż każda klasa wykrzykiwała hasła zachęcające do kulturalnego zachowania się na drodze i noszenia odblasków.

Odblaskowa lekcja bezpiecznego korzystania z dróg w porze jesienno-zimowej uświadamiająca konieczność noszenia elementów odblaskowych na długo pozostanie w naszej pamięci.

W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” zostały zorganizowane i rozstrzygnięte dwa konkursy plastyczne skierowane do uczniów klas I-VII szkoły podstawowej.

Konkurs „Jestem bezpieczny na drodze” zaadresowany został do dzieci kl. I-III. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej promującej bezpieczne poruszanie się po drogach, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności. Uczestnikami konkursu na plakat pod hasłem „Jestem widoczny, noszę odblaski” byli uczniowie klas IV-VII. Celem konkursów było przede wszystkim promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie im konieczności noszenia elementów odblaskowych.

Jury dokonując oceny prac zwracało uwagę m.in. na twórczy sposób wypowiedzi, pomysłowość oraz czytelność i estetykę pracy.

W kategorii dzieci młodszych laureatami zostali:

  • miejsce I – Oliwia Starzec (kl. I),

  • miejsce II – Milena Smoleń (kl. I),

  • miejsce III – Karol Starzec (kl. III),

  • Aleksandra Kozioł – wyróżnienie,

  • Bartłomiej Garncarz – wyróżnienie.

W kategorii klas dzieci starszych poszczególne miejsca zajęli:

  • miejsce I – Oliwia Białas i Martyna Kaczor (kl. IV, praca zespołowa),

  • miejsce II -Amelia Kumórek (kl. IV),

  • miejsce III – Ewelina Chochorowska i Patrycja Kajpust (kl. VII, praca zespołowa),

  • Karolina Garncarz – wyróżnienie.

Laureaci otrzymali od organizatora atrakcyjne nagrody, a uczestnicy konkursów okolicznościowe dyplomy.

Udział uczniów w konkursie „Odblaskowa szkoła” pokazał, że nasza szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Społeczność szkolna dzięki podjętym akcjom promuje bezpieczne poruszanie się po drodze itym samym stara się wyeliminować zagrożenia w ruchu drogowym.