Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

„Tylko pielęgnując pamięć o przeszłości możemy zagwarantować sobie bezpieczne schronienie przed powielaniem tragicznych doświadczeń, które stały się udziałem naszych przodków.”

Katarzyna Nosowska

W dniu 13 czerwiec 2018 miała miejsce wycieczka do dwóch ważnych miejsc :

1.Obozu Auschwitz I i Auschwitz-II Birkenau w Oświęcimiu – miejsce pamięci

2. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach

 

Każde z tych miejsc było swego rodzaju wędrówką w której poznawana była przeszłość narodu polskiego, ta bolesna (Oświęcim) jak i wzniosła (Wadowice).

Przypomnijmy, że 14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także 8-osobowa grupa obywateli polskich narodowości żydowskiej. Otrzymali oni numery od 31 do 758.

Uczniowie przemierzyli ziemię obozu będącego miejscem pamięci, dokładnie dzień przed kolejną rocznicą przywozu więźniów do obozu w Auschwitz. Była to bardzo pouczająca lekcja historii.

Dom Jana Pawła II to również element wspomnień nawiązujący do obozu w Auschwitz, ze względu na postać Maksymiliana Marii Kolbe oraz Franciszka Gajowniczka.

Tutaj w Muzeum Jana Pawła II miało miejsce swoiste spotkanie z Ojcem świętym. Uczniowie przemierzyli ok. 1200m2 śladami Karola Wojtyły.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.