Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Uczniowie klasy 5 i 6 uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych w obiektach Oczyszczalni Ścieków oraz Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów w dniu 30 maja 2018r.

Doświadczona kadra pracowników zapoznała młodych ekologów z procesami oczyszczania ścieków, pozyskiwania biopaliwa oraz sprawdzania jakości wody.

Uczniowie zdobyli również wiedzę na temat celu i ilości przyjmowanych ścieków przez tarnowską oczyszczalnie ścieków, potrzebie istnienia laboratorium badania wody i ścieków oraz zaznajomili się z dość trudnymi pojęciami np. pojazd asenizacyjny, zbiornik retencyjny, seperator, kolektor dopływowy, pulper stream.

Podczas spaceru na terenie oczyszczalni ścieków udało się uczniom zdobyć „wieżę widokową” tj wkf ( wydzieloną komorę filtacyjną) ze szczytu, której widoczne były okoliczne Zakłady Azotowe oraz wysypisko śmieci.

W laboratorium badania wody uczniowie obejrzeli pod mikroskopem Escherichia Coli , dowiedzieli się jakie baterie bytują w wodzie niezdanej do picia oraz poznali materiał, który służy do hodowli kolonii bakteryjnych.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.