Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Starych Żukowicach jest mgr Zbigniew Kuta.