Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.


Stefan Jaracz

Jest najsławniejszym naszym rodakiem. Urodził 24 grudnia 1883 r. w budynku szkoły (dziś już nieistniejącym) w Starych Żukowicach, zmarł 11 sierpnia 1945 r. w Otwocku. Aktor teatralny i filmowy, pisarz, publicysta; założyciel i dyrektor teatru Ateneum w Warszawie.

Odsłonięcie pomnika Stefana Jaracza

W dniu 22 czerwca 2012 r. - blisko 67 lat po śmierci Stefana Jaracza - w miejscu jego urodzenia został odsłonięty pomnik będący wyrazem pamięci o wielkim człowieku, który urodził się właśnie w tym miejscu - w małym wiejskim domu. Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście: wnuczka Stefana Jaracza - Magdalena Jaracz, Sławomira Łozińska - Dyrektor Naczelna Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, Arkadiusz Nader - wieloletni aktor wspomnianego teatru, Andrzej Makowiecki - aktor i reżyser.

Symbolicznego odsłonięcia popiersia dokonali: wnuczka Stefana Jaracza - Magdalena Jaracz, dyrektor Teatru Ateneum w Warszawie - Sławomira Łozińska, starosta powiatu tarnowskiego - Mieczysław Kras, wójt Gminy Lisia Góra - Pan Stanisław Wolak oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Starych Żukowic i dyrektor Gimnazjum - Zbigniew Kuta. Podczas uroczystości został zaprezentowany program przybliżający osobę Stefana Jaracza przygotowany przez uczniów i absolwentów naszego Gimnazjum. Reportaże z miejsc związanych z postacią Jaracza, filmy prezentujące ciekawe wydarzenia z jego życia, pantomima i scenki zaprezentowane przez uczniów w interesujący sposób przedstawiły postać tego znanego aktora teatralnego i filmowego, dostarczając zgromadzonej publiczności wielu emocji.

Przyjaciel i współpracownik Stefana Jaracza, a także autor wspomnień o nim - Kazimierz Wroczyński - w jednej z książek o nim, napisał: "Stefan Jaracz był genialnym aktorem. Należał do tej niewielkiej grupy, którzy wznieśli się na najwyższe szczyty swej sztuki i stamtąd promieniowali na współczesność".

Jednak jego droga do aktorstwa i sławy nie była łatwa. Kilka kolejnych szkół: w Starych Żukowicach, pobliskim Krzyżu, Tarnowie, Jaśle, Bochni, Krakowie. W latach nauki ciągle musiał się zmagać z biedą i ciążącym mu chłopskim pochodzeniem. Miał w swoim życiu doświadczenia redaktorskie i literackie, które pozawalały mu się utrzymywać podczas zdobywania wykształcenia.

Kariery nie ułatwiał mu także jego wygląd zewnętrzny. Jarosław Iwaszkiewicz określił to mianem "nieszczęśliwych warunków zewnętrznych". Pisał o nim "Jaracz nie odznaczał się urodą, był zupełnie małego wzrostu i głos jego niski i nieładny posiadał pewnego rodzaju niefortunną chrapliwość. Oczy miał małe i bardzo chytre - ależ jakim środkiem wyrazu uczynił on te oczy i ten głos, i ten uśmiech niezapomniany, który od czasu do czasu rozjaśniał mu twarz niezwykłym blaskiem. Tołstoj powiada, że żadnej twarzy nie można nazwać piękną lub brzydką, dopóki się nie widzi jej uśmiechu; jeżeli uśmiech twarz ozdabia, taka twarz jest prawdziwie piękna. Otóż właśnie twarz Jaracza można było nazwać prawdziwie piękną - w sensie Tołstojowskim."

Jednak dzięki swojemu talentowi i uporowi został aktorem. Występował na deskach wielu teatrów krajowych: w Krakowie, Krynicy, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, a także zagranicznych: Wilno, Petersburg, Moskwa, Kijów. Pamięć o Jaraczu jest wszechobecna w wielu miastach Polski, gdzie stoją jego pomniki, a na ścianach teatrów wiszą wielkie tablice pamiątkowe. Cieszymy się, że my także przyczyniliśmy się do upamiętnienia tej postaci w miejscu, w którym zaczęła się jego droga życiowa.

Wizyta Gości z teatru Ateneum

W dniu 16.09.2012r. w Starych Żukowicach gościli aktorzy Teatru Ateneum z Warszawy. U stóp pomnika Stefana Jaracza, założyciela tego teatru, spotkali się: Krzysztof Tyniec, Marzena Trybała, Sylwia Zmitrowicz, Sławomir Holland, Marek Lewandowski i Tomasz Kozłowicz.

Aktorzy w drodze do Tarnowa, gdzie wystawiali sztukę pt. "Kolacja dla głupca", skierowali swoje kroki do miejscowości, w której rozpoczęła się droga życiowa Stefana Jaracza. Tutaj spotkali się z mieszkańcami naszej wsi, złożyli kwiaty pod pomnikiem i zwiedzili rodzinne strony aktora.

Aktorzy gościli u nas na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Starych Żukowic - Zbigniewa Kuty. Dzięki związkom Stefana Jaracza z Teatrem Ateneum mamy okazję gościć na naszej żukowickiej ziemi wielkich artystów, gwiazdy polskiego filmu i teatru.

Artur Barciś z wizytą w Starych Żukowicach

4 października do naszej szkoły przybył Artur Barciś. Ten znakomity aktor został zaproszony do Starych Żukowic przez Stowarzyszenie Przyjaciół Starych Żukowic. Podczas wizyty złożył symboliczną wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Stefana Jaracza, a także dokonał wpisów do Księgi Pamiątkowej. Pan Artur został serdecznie przyjęty przez całą społeczność szkolną. Wprawdzie nie zabawił w naszej szkole zbyt długo, ale jego wizyta dostarczyła nam wiele radości.

Uczniowie filmują

Uczniowie żukowickiej szkoły poznają życie wielkiego rodaka. We współpracy z nauczycielami zrealizowali krótkie filmy, przedstawiające kilka scen z życia Satefana Jaracza. Zostały one zaprezentowane w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika i zostały przyjęte z dużym entuzjazmem. Zapraszamy do ich obejrzenia

 

Uczniowie zrealizowali również serię reportaży ukazujących miejsca związane z życiem Stefana Jaracza.

 

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.