Do Góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Szkolne  Koło  Ligi  Ochrony  Przyrody

Działa przy Szkole Podstawowej w Starych Żukowicach. Do Szkolnego Koła LOP należą uczniowie klas IV – VI.

Celem działalności Koła jest :

·            kształtowanie właściwego stosunku  do środowiska przyrodniczego,

·            rozwijanie wrażliwości na piękno i bogactwo przyrody,                                                  

·           pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz problemów ochrony środowiska,

·          rozbudzanie ekologicznych zainteresowań i rozwijanie świadomości ekologicznej,

·    podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska, m.in. udział w akcjach: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi,

·   opieka nad zwierzętami, właściwa segregacja powstających odpadów, oszczędzanie wody, energii i środków czystości.

W skład Zarządu Koła wchodzą:

Przewodniczący- Jakub Poniewski
Zastępca - Aleksandra Bazuła
Sekretarz- Joanna Kurek
Skarbnik- Magdalena Głowacz

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Starych Żukowicach Rights Reserved.